اتوماسيون اداري فرزين

گروه مهندسي آي كن

گروه صنايع سيمان كرمان
                            
Version 9.3.1
كد شناسائي
كد عبور
اتوماسیون اداری همکاران سیستم (قدیم)

سامانه داخلی فناوری اطلاعات

کنترل مستندات

کنترل تردد

نظام پیشنهادات

فیش حقوق

اعتبار سنجی کدملی

اسکای روم